องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ยินดีให้บริการ 

 
  • No Gift Policy
  • ต่อต้านการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องการขยาย ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศการดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของอปท.
ประกาศการดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริกา ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขย ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
29 มิถุนายน  2565  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
29 มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเครา ... new

อ่านต่อ... 
 
ท่านนายกและรองปลัดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ประชุมในวันที่ 29 มิถุนายน 2565
ท่านนายกและรองปลัดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนก ... new

อ่านต่อ... 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์  พร้อม รองนายก พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ฯ ผู้นำชุมชน ร่่วมทำกิจกรรม จิตอาสาซ่อมแซ่มบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ พร้อม รองนายก ... new

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสุธรรม เบ็ญจะปัก นายก อบต.บ้านโพธิ์ พร้อมด้วย นายไพศาล ปิยมาตย์ รองนายกฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิก อบต. ลงพื้นที่สอบเคสผู้สูงอายุเพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่เขตตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ 5 9 11
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสุธรรม เบ็ญจะปัก นายก อ ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ภูทอก  อำเภอศรีวิไล จ.หนองคาย
ภูทอก อำเภอศรีวิไล จ.หนองคาย ... new
 
อ่านต่อ... 
 
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง จ.หนองคาย
วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จ.หนองคาย ... new
 
อ่านต่อ... 
 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  อำเภอเมือง จ.หนองคาย
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว อำเภอเมือง จ.หนองคาย ... new
 
อ่านต่อ... 
 
วัดหินหมากเป้ง  อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมด
 
   
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านคำปะกั้ง
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านคำปะกั้ง ...
...
อ่านต่อ... 
 
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านปัก
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านปัก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 

ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
063-7365224


ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

facebook